På denna webbplats hittar du regler som tillverkare, importörer och återförsäljare måste följa när de saluför produkter och vilka myndigheter som ansvarar för marknadskontroll.

GD-bloggen

Gunilla Hult Backlund, Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
 • Rekordstort deltagande vid ”Din produkt, ditt ansvar 2017”

  Drygt 180 företags- och myndighetsrepresentanter deltog i Marknadskontrollrådets seminarium den 28 april på Nalen för att utbyta erfarenheter om vilka skyldigheter man har som tillverkare, importör respektive distributör, vilka olika regelverk som gäller, hur företag uppfyller dessa och hur myndigheterna kontrollerar marknaden.

 • Uppföljning av nationell marknadskontrollplan för 2016

  Idag överlämnades uppföljningen av den nationella marknadskontrollplanen för 2016 till regeringen. Stort fokus har lagts på att nå ut med information till företag om gällande produktlagstiftning och att förbättra samarbetet mellan myndigheter.

 • ”Din produkt, ditt ansvar 2017” den 28 april

  Vilka skyldigheter har jag som tillverkare, importör eller distributör? Vilka krav bör jag ställa på min leverantör? Vad händer om min produkt stoppas av Tullverket? Vilka regler gäller för e-handel? Hur återkallar jag en farlig produkt med fortsatt starkt varumärke? Hur kan jag få hjälp och stöd av myndigheter och branschorganisationer? Dessa är några frågor som du kommer att få svar på i ”Din produkt, ditt ansvar 2017”, ett seminarium som riktar sig till dig som tillverkar, importerar och säljer varor. Du kommer också få goda möjligheter att träffa kollegor och representanter från ett stort antal myndigheter och branschorganisationer. Sista dagen för anmälan är den 13 april och seminariet är kostnadsfritt.

 • Revisionsrätt granskar systemet för CE-märkning

  Varför finns det så många produkter som inte uppfyller kraven på marknaden och vad gör regeringen för att förhindra detta? Dessa frågor var utgångspunkten när revisionsrätten i Nederländerna påbörjade sin granskning av systemet bakom CE-märkningen.

 • Stor samsyn om hur marknadskontrollen kan förbättras i EU

  Myndigheter behöver ökad kunskap, fler resurser och starkare befogenheter samt öka samarbetet för att säkerställa en bättre regelefterlevnad hos de som tillhandahåller produkter på den inre marknaden. Om detta finns en stor samsyn bland såväl industri, konsumenter som myndigheter visar resultaten från EU-kommissionens offentliga samråd som nyligen offentliggjordes.

 • Nationell marknadskontrollplan för 2017

  Ökad kontroll av produkter som säljs på nätet, bättre samverkan mellan tull- och marknadskontrollmyndigheter, fler myndighetsgemensamma projekt och förbättrad information om regelverket till företag är några av de aktiviteter som Marknadskontrollrådet ska lägga fokus på under 2017.

 • Inbjudan till produktseminarium om lagar och marknadskontroll

  Energimyndigheten, Post- och telestyrelsen och Elsäkerhetsverket bjuder in till ett marknadskontrollseminarium i Västerås den 24 november.

 • Offentliga samråd om ömsesidigt erkännande och marknadskontroll

  Hur kan kunskapen om, och genomförandet av, EU:s lagstiftning om produkter förbättras? EU-kommissionen lanserar två offentliga samråd för att inhämta myndigheters, företags och konsumenters synpunkter inför kommande lagstiftningsinitiativ.

Läs fler
 • Säkerhetsbrister på cirkelsågar och vinkelslipar

  I Arbetsmiljöverkets marknadskontroll av cirkelsågar och vinkelslipar hade alla testade modeller säkerhetsbrister. De vanligaste bristerna var felaktigt angivna buller- och…

 • 10 av 13 elektriska balansbrädor uppfyller inte kraven

  Elektriska balansbrädor, även kallade hoverboards eller airboards, är en relativt ny produkt som på senare tid orsakat en mängd olyckor,…

 • Lampa återkallas från konsument

  En lampa som sålts av Biljardexperten i Stockholm AB har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Man kan…

 • Högtalare med brittisk stickpropp stoppas

  Högtalarna har en strömförsörjning som kommer med en brittisk stickpropp. Det får man inte sälja i Sverige. Elsäkerhetsverket har beslutat…

 • Ny lagstiftning för medicinteknik träder i kraft den 25 maj

  Två nya medicintekniska förordningar har nu publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Förordningarna träder i kraft 20 dagar efter publiceringen,…

 • Klämlampa stoppas

  Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och Netto marknad Sverige AB måste sluta sälja den. Klämlampan roterar av sin egen vikt…

Läs fler

Varje vecka publicerar EU-kommissionen en sammanställning av de farliga produkter som medlemsstaterna vidtagit åtgärder mot.

Marknadskontrollrådet

För närvarande är 18 marknadskontrollmyndigheter representerade i rådet.