På denna webbplats hittar du regler som tillverkare, importörer och återförsäljare måste följa när de saluför produkter och vilka myndigheter som ansvarar för marknadskontroll.

Nu kan du prenumerera på nyheter som publiceras på denna webbplats.

GD-bloggen

Anders Sjelvgren, Generaldirektör, Boverket
 • Mässan Eget Företag

  Mellan den 7-9 november kommer Marknadskontrollrådet vara på plats på Mässan Eget Företag, Stockholmsmässan i monter A37:03.

 • Myndigheter i Marknadskontrollrådet informerar om Brexit

  Marknadskontrollrådets medlemmar informerar om konsekvenser av ett eventuellt avtalslöst Brexit.

 • Import och e-handel i fokus på seminarium

  Den 24 april arrangerades seminariet Din produkt, ditt ansvar 2019. Bakom seminariet står myndigheterna i Marknadskontrollrådet tillsammans med Svensk Handel och Teknikföretagen.

 • Din produkt, ditt ansvar 2019

  Den 24 april 2019 är det åter dags för seminariet Din produkt, ditt ansvar. Den här gången blir det en inspirerande kunskapsdag på temat import och e-handel.

 • Save the date – Din produkt, ditt ansvar 2019

  Den 24 april 2019 är det åter dags för seminariet Din produkt, ditt ansvar. Den här gången blir det en inspirerande kunskapsdag på temat import och e-handel. 

 • Marknadskontrollseminarium i Göteborg den 27 september

  Konsumentverket, Post- och telestyrelsen, Tullverket, Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket bjuder in till ett seminarium där du kommer att få information om vad du som tillverkare, importör eller återförsäljare behöver veta om produktkrav och hur marknadskontrollen kan påverka dig och din verksamhet.

 • Alibaba, Amazon och eBay undertecknar åtagande om att avlägsna farliga produkter

  Den 25 juni undertecknade fyra större internetbaserade marknadsplatser, Alibaba, Amazon, eBay och Rakuten – France, ett åtagande för snabbare borttagning av farliga produkter som säljs på deras internetbaserade marknadsplatser. De åtar sig bland annat att svara på anmälningar om farliga produkter från medlemsstaternas myndigheter inom två arbetsdagar och vidta åtgärder om anmälningar från kunder inom fem arbetsdagar. EU-kommissionen uppmuntrar andra internetbaserade marknadsplatser att följa det goda exempel som de fyra företagen går i bräschen med och ansluta sig till och bidra till att förbättra produktsäkerhet på nätet.

 • E-handel på Marknadskontrolldagen 2018

  Över 100 representanter från de svenska marknadskontrollmyndigheterna samlades på Nalen för att utbyta erfarenheter om och diskutera många av de utmaningar de ställs inför. Den ökade e-handeln har fört med sig en rad nya juridiska och praktiska svårigheter och är en av de största utmaningarna för myndigheterna idag. Hur kontrollerar man produkter som säljs på nätet? Hur spårar man tillverkare? Vilket ansvar har tjänsteleverantörer som tillhandahåller plattformar? Vilka befogenheter har myndigheterna? Att allt fler produkter säljs direkt från tredje land till konsument ställer höga krav på ett effektivt samarbete mellan tull- och marknadskontrollmyndigheter. Hur kan detta samarbete vässas? Dessa var några av de frågor som behandlades under dagen.

Läs fler
Läs fler

Varje vecka publicerar EU-kommissionen en sammanställning av de farliga produkter som medlemsstaterna vidtagit åtgärder mot.

Marknadskontrollrådet

För närvarande är 19 marknadskontrollmyndigheter representerade i rådet.