På denna webbplats hittar du regler som tillverkare, importörer och återförsäljare måste följa när de saluför produkter och vilka myndigheter som ansvarar för marknadskontroll.

Nu kan du registrera dig som mottagare på utskick av nyheter som publiceras!

Fyll i din e-postadress nedan.

GD-bloggen

Anders Sjelvgren, Boverket
 • Så påverkas svensk handel av brexit

  Den 6 december överlämnade Swedac en rapport till EU- och handelsminister Ann Linde om hur den svenska handeln påverkas av brexit. Rapporten synliggör de frågor som behöver lösas för att mildra de negativa konsekvenser som väntas för import och export av produkter.

 • Nationell marknadskontrollplan 2018

  Vid årets sista möte i Marknadskontrollrådet fastställdes 2018 års nationella marknadskontrollplan. Ökade kontroller av produkter som säljs på nätet, fler myndighetsgemensamma kontroller, förstärkt samverkan med Tullverket och informationsinsatser är särskilt prioriterade områden.

 • Svensk marknadskontroll på agendan under en konferens inom ramen för Östra Partnerskapet

  Europeiska kommissionen arrangerar varje år en konferens med fokus på kvalitetsinfrastrukturen i det Östra Partnerskapet. I år deltog Amina Makboul, Swedac och presenterade den svenska marknadskontrollen.

 • Seminarium om produktlagstiftningen blev en succé

  Många nyföretagare som säljer produkter känner inte till produktlagstiftningen – något som kan leda till stora och onödiga kostnader. Den 9 november var Swedac på Eget Företag-mässan i Älvsjö för att informera nyföretagare om gällande regler. Vi har pratat med Swedacs marknadskontrollsamordnare Anna Stattin, som var där och höll i ett seminarium.

 • Seminarium på Eget företag-mässan den 9 november: Har du koll på produktlagstiftningen?

  Vilka skyldigheter har du som tillverkare, importör eller distributör av varor? Hur hittar du aktuell lagstiftning för de varor du…

 • Den svenska marknadskontrollen 2014-2016

  Ca 4 500 produkter som inte uppfyllde kraven i svensk lagstiftning upptäcktes av marknadskontrollmyndigheterna under åren 2014-2016. Ca 50 årsarbetskrafter kontrollerade att företag och produkter på den svenska marknaden uppfyllde gällande regelverk. Till sitt förfogande hade de sammanlagt ca 75 miljoner kronor per år. Det visar den redovisning som regeringen nyligen skickade in till EU-kommissionen. Redovisningen omfattar ett 30-tal sektorer.

 • Var smart! EU-kommissionens enkla tips för säker e-handel

  Med e-handel kan produkter från hela världen lätt hamna i brevlådan. Men det är viktigt att se till att produkterna man köper är säkra. Kommissionen har lanserat en kampanj om säker nätshopping.

 • Utredare föreslår ny lag för marknadskontroll

  Regeringens utredare Annika Brickman överlämnade idag betänkandet Marknadskontrollmyndigheter - befogenheter och sanktionsmöjligheter till regeringen. Utredningen föreslår att det införs en ny horisontell lag om marknadskontroll. Lagen ska tydliggöra marknadskontrollmyndigheternas uppdrag genom att ge dem samma befogenheter och sanktionsmöjligheter. I flera fall innebär detta utökade befogenheter än vad som är fallet idag, såsom möjlighet till anonyma inköp och ersättning för provningskostnader. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019 och ska tillämpas på kontroll av såväl nya som begagnade produkter.

Läs fler
 • Lediga tjänster hos Arbetsmiljöverket

  Arbetsmiljöverket söker civilingenjör med inriktning på tryckbärande anordningar PED samt civilingenjör inom personlig skyddsutrustning PPE

 • Tullbeslag pekar på stora problem med missbruk av tramadol

  Under årets första nio månader beslagtogs nästan 1,1 miljoner enheter tramadol. Det är ungefär dubbelt så många som året innan. Samtidigt som färre patienter får tramadol utskrivet ökar den olagliga nätförsäljningen. Läkemedelsverket ser mycket allvarligt på den här utvecklingen.

 • Ny undersökning: Få konsumenter känner till sina rättigheter

  Lagen ger konsumenter ett starkt konsumentskydd. Men för att kunna använda sina rättigheter behöver konsumenter känna till dem. Där finns det stora brister i dag. Det visar en ny undersökning från Konsumentverket.

 • Brister vid sjukhusens centralgasanläggningar

  I tillsynen har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sett brister i dokumentation vid sjukhusens centralgasanläggningar. IVO har också sett att det i många fall är otydligt vem som tar det legala egentillverkaransvaret.

 • Osäkra självtester för HIV säljs online

  Det säljs osäkra självtester för HIV på den svenska marknaden. Det visar en sökning som Läkemedelsverket har gjort.

 • Var uppmärksam när du köper julbelysning

  Just nu pågår den årliga kontrollen av elektriska julprodukter som Elsäkerhetsverket genomför sedan sex år tillbaka. Syftet med den särskilda kontrollen vid jul är att se hur bra tillverkare, importörer och återförsäljare är på att följa de krav som finns.

Läs fler

Varje vecka publicerar EU-kommissionen en sammanställning av de farliga produkter som medlemsstaterna vidtagit åtgärder mot.

Marknadskontrollrådet

För närvarande är 19 marknadskontrollmyndigheter representerade i rådet.