På denna webbplats hittar du regler som tillverkare, importörer och återförsäljare måste följa när de saluför produkter och vilka myndigheter som ansvarar för marknadskontroll.

GD-bloggen

Nina Cromnier, Kemikalieinspektionen
 • Svensk marknadskontroll på agendan under en konferens inom ramen för Östra Partnerskapet

  Europeiska kommissionen arrangerar varje år en konferens med fokus på kvalitetsinfrastrukturen i det Östra Partnerskapet. I år deltog Amina Makboul, Swedac och presenterade den svenska marknadskontrollen.

 • Seminarium om produktlagstiftningen blev en succé

  Många nyföretagare som säljer produkter känner inte till produktlagstiftningen – något som kan leda till stora och onödiga kostnader. Den 9 november var Swedac på Eget Företag-mässan i Älvsjö för att informera nyföretagare om gällande regler. Vi har pratat med Swedacs marknadskontrollsamordnare Anna Stattin, som var där och höll i ett seminarium.

 • Seminarium på Eget företag-mässan den 9 november: Har du koll på produktlagstiftningen?

  Vilka skyldigheter har du som tillverkare, importör eller distributör av varor? Hur hittar du aktuell lagstiftning för de varor du…

 • Den svenska marknadskontrollen 2014-2016

  Ca 4 500 produkter som inte uppfyllde kraven i svensk lagstiftning upptäcktes av marknadskontrollmyndigheterna under åren 2014-2016. Ca 50 årsarbetskrafter kontrollerade att företag och produkter på den svenska marknaden uppfyllde gällande regelverk. Till sitt förfogande hade de sammanlagt ca 75 miljoner kronor per år. Det visar den redovisning som regeringen nyligen skickade in till EU-kommissionen. Redovisningen omfattar ett 30-tal sektorer.

 • Var smart! EU-kommissionens enkla tips för säker e-handel

  Med e-handel kan produkter från hela världen lätt hamna i brevlådan. Men det är viktigt att se till att produkterna man köper är säkra. Kommissionen har lanserat en kampanj om säker nätshopping.

 • Utredare föreslår ny lag för marknadskontroll

  Regeringens utredare Annika Brickman överlämnade idag betänkandet Marknadskontrollmyndigheter - befogenheter och sanktionsmöjligheter till regeringen. Utredningen föreslår att det införs en ny horisontell lag om marknadskontroll. Lagen ska tydliggöra marknadskontrollmyndigheternas uppdrag genom att ge dem samma befogenheter och sanktionsmöjligheter. I flera fall innebär detta utökade befogenheter än vad som är fallet idag, såsom möjlighet till anonyma inköp och ersättning för provningskostnader. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019 och ska tillämpas på kontroll av såväl nya som begagnade produkter.

 • Informationsbroschyr för importörer

  Det finns ett omfattande regelverk för den som vill importera produkter från länder utanför EU. Medan reglerna för tulldeklaration m.m. är ungefär de samma för olika produkter, omfattas specifika produkter av olika regler. Det är importörens ansvar att tillse att gällande lagstiftning följs. För att underlätta för den som vill importera har Marknadskontrollrådet tagit fram ett informationsunderlag kring vad som gäller och vad som är viktigt att tänka på.

 • Rekordstort deltagande vid ”Din produkt, ditt ansvar 2017”

  Drygt 180 företags- och myndighetsrepresentanter deltog i Marknadskontrollrådets seminarium den 28 april på Nalen för att utbyta erfarenheter om vilka skyldigheter man har som tillverkare, importör respektive distributör, vilka olika regelverk som gäller, hur företag uppfyller dessa och hur myndigheterna kontrollerar marknaden.

Läs fler
 • Informationsbroschyr om marknadskontroll

  Marknadskontroll ska se till att produkter på marknaden uppfyller krav på skydd och säkerhet för konsumenter, arbetstagare och miljö. Som tillverkare, importör eller distributör är det många regler att ha koll på. Marknadskontrollrådet har ställt samman en informationsbroschyr om marknadskontroll, handel över gränser och företagens ansvar.

 • Kammarrätten ger Konsumentverket rätt att ha varningslista

  Förvaltningsrätten gjorde tummen ner för Konsumentverkets varningslista över företag som orsakar många konsumenter skada. Men kammarrätten gör en annan bedömning.

 • LED-strålkastare klarar inte kraven

  I ett gemensamt projekt har EU-medlemsstater kontrollerat strålkastare med LED-teknik. Resultatet blev att 47 % av de totalt 90 testade LED-strålkastarna drogs tillbaka från den europeiska marknaden. I Sverige fick alla testade LED-strålkastare försäljningsförbud.

 • Seminarium: Produktkrav och marknadskontroll

  Den 7 november bjuder Elsäkerhetsverket, Konsumentverket, Post- och telestyrelsen och Tullverket in till ett seminarium där du kan få information…

 • Direktivdagen den 22 november

  Att inte ha koll på regelverket kan bli en kostsam historia. Svensk elektronik anordnar en utbildningsdag där du får en…

 • Informationsdag om ny medicinteknisk lagstiftning

  Den 9 november bjuder Läkemedelsverket in till ett nytt tillfälle för ekonomiska aktörer att få information om de nya reglerna…

Läs fler

Varje vecka publicerar EU-kommissionen en sammanställning av de farliga produkter som medlemsstaterna vidtagit åtgärder mot.

Marknadskontrollrådet

För närvarande är 19 marknadskontrollmyndigheter representerade i rådet.