På denna webbplats hittar du regler som tillverkare, importörer och återförsäljare måste följa när de saluför produkter och vilka myndigheter som ansvarar för marknadskontroll.

Nu kan du prenumerera på nyheter som publiceras på denna webbplats.

GD-bloggen

Cecilia Tisell, Konsumentverket
 • Europeiska kommissionens rapport för 2017 om systemet för tidig varning för farliga produkter (RAPEX)

  Den 12 mars publicerade Europeiska kommissionen sin rapport om systemets användning under 2017. Resultatet visar att systemet använts i allt högre utsträckning av de nationella marknadskontrollmyndigheterna och under året var leksaker den mest anmälda produktkategorin (20 %), därefter motorfordon (20%) och kläder, textiler, och modeartiklar (12%). Dessa produkter har återkallats från marknaden.

 • Sex generaldirektörer i debattartikel om ökad e-handel och marknadskontroll

  Den senaste tiden har det förts en debatt om utmaningar med e-handel, framför allt den ökade privatimporten från Kina, i olika medier. Marknadskontrollmyndigheterna vill lyfta fler aspekter och situationer, vilket vi gör i en debattartikel i SvD.

 • Planerade marknadskontrollaktiviteter 2018

  Sverige har nu skickat in den nationella marknadskontrollplanen och myndigheternas sektorsplaner för 2018 till EU-kommissionen. Medan den nationella planen innehåller gemensamma och sektorsövergripande åtgärder för att stärka och effektivisera den svenska marknadskontrollen fokuserar myndigheternas enskilda planer på att kontrollera att de produkter som tillhandahålls på den svenska marknaden och som faller inom deras respektive ansvarsområden uppfyller tillämpliga krav.

 • Säkrare julhandel med nya lagförslag

  EU-kommissionen presenterade den 19 december en reviderad förordning om ömsesidigt erkännande och en om marknadskontroll, det nya så kallade varupaketet.
  – Konsumenter ska kunna känna trygghet i att produkter de köper är säkra och företag ska kunna konkurrera på lika villkor, säger Marknadskontrollrådets ordförande Peter Strömbäck.

 • Så påverkas svensk handel av brexit

  Den 6 december överlämnade Swedac en rapport till EU- och handelsminister Ann Linde om hur den svenska handeln påverkas av brexit. Rapporten synliggör de frågor som behöver lösas för att mildra de negativa konsekvenser som väntas för import och export av produkter.

 • Nationell marknadskontrollplan 2018

  Vid årets sista möte i Marknadskontrollrådet fastställdes 2018 års nationella marknadskontrollplan. Ökade kontroller av produkter som säljs på nätet, fler myndighetsgemensamma kontroller, förstärkt samverkan med Tullverket och informationsinsatser är särskilt prioriterade områden.

 • Svensk marknadskontroll på agendan under en konferens inom ramen för Östra Partnerskapet

  Europeiska kommissionen arrangerar varje år en konferens med fokus på kvalitetsinfrastrukturen i det Östra Partnerskapet. I år deltog Amina Makboul, Swedac och presenterade den svenska marknadskontrollen.

 • Seminarium om produktlagstiftningen blev en succé

  Många nyföretagare som säljer produkter känner inte till produktlagstiftningen – något som kan leda till stora och onödiga kostnader. Den 9 november var Swedac på Eget Företag-mässan i Älvsjö för att informera nyföretagare om gällande regler. Vi har pratat med Swedacs marknadskontrollsamordnare Anna Stattin, som var där och höll i ett seminarium.

Läs fler
 • Myndigheter i 17 länder har kontrollerat kemikalier i leksaker

  Myndigheter i 17 europeiska länder har genomfört en gemensam granskning av förbjudna ämnen i leksaker. Projektet har samordnats av Prosafe, en europeisk organisation för marknadskontroll.

 • Lavinryggsäck Mammut kan behöva åtgärdas

  Felaktig montering av skyddssystemet på vissa ryggsäckar kan leda till försämrad funktion. Kontrollera er ryggsäck och om den är berörd behöver den åtgärdas omedelbart.

 • Konsumentverket: ge inte squishies till barn under 3 år

  Konsumentverket informerar om klämleksaken squishy som ofta är gjord av ett mjukt och töjbart material med småbitar som kan lossna om man biter eller drar hårt i den vilket i sin tur kan leda till kvävningsrisk för små barn. Därför bör barn under tre år inte leka med squishies.

 • Återkallelse: laddare med allvarliga brister

  Laddaren har mycket allvarliga brister som gör att nätspänning (230Volt) kan gå kan rätt igenom laddaren vilket kan leda till elchock eller brand i laddaren och den dator som laddas.

 • Läkemedelsverket varnar för nätförsäljning av fillers till konsumenter

  Läkemedelsverket går ut med en varning om nätförsäljning av ”fillers”, särskilda injicerbara implantat vilka kan innebära stora risker. Produkterna är inte avsedda för direktförsäljning till konsumenter och de är inte heller avsedda för att användas av som egenbehandlingsprodukt. Därför ser Läkemedelsverket allvarligt på detta och uppmanar konsumenter att vara uppmärksamma med nätförsäljare av fillers.

 • Återkallelse: farlig plockleksak

  Konsumentverket informerar om att företaget Kid’s Concept återkallar plockleksaken Babblarna efter ett allvarligt olyckstillbud.

Läs fler

Varje vecka publicerar EU-kommissionen en sammanställning av de farliga produkter som medlemsstaterna vidtagit åtgärder mot.

Marknadskontrollrådet

För närvarande är 19 marknadskontrollmyndigheter representerade i rådet.