Alibaba, Amazon och eBay undertecknar åtagande om att avlägsna farliga produkter

Den 25 juni undertecknade fyra större internetbaserade marknadsplatser, Alibaba, Amazon, eBay och Rakuten – France, ett åtagande för snabbare borttagning av farliga produkter som säljs på deras internetbaserade marknadsplatser. De åtar sig bland annat att svara på anmälningar om farliga produkter från medlemsstaternas myndigheter inom två arbetsdagar och vidta åtgärder om anmälningar från kunder inom fem arbetsdagar. EU-kommissionen uppmuntrar andra internetbaserade marknadsplatser att följa det goda exempel som de fyra företagen går i bräschen med och ansluta sig till och bidra till att förbättra produktsäkerhet på nätet.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande