Använd inte retinoider under graviditet – kan skada fostret

Den europeiska läkemedelsmyndighetens EMA konstaterar att perorala retinoider kan ha fosterskadande effekt och får därför inte användas under graviditet. Myndigheten rekommenderar även att produktinformationen för perorala retinoider ska uppdateras om risken för psykiska symptom.

Läs mer på Läkemedelsverkets webbplats