Återkallelse: lödkolv säljs som avhornare

Tillverkaren har konstruerat produkten med avsikt att den ska användas som lödkolv. Distributören har emellertid sålt lödkolven som en avhornare. Lödkolven uppfyller inte de krav som ställs på en avhornare. Elsäkerhetsverket har därför beslutat att distributören ska återkalla alla sålda produkter.