Att tänka på då du ska köpa och använda ogräsbrännare

Konsumentverket har riskbedömt olika ogräsbrännare med avseende på konstruktion, bruksanvisning, gasolhantering (engångsbehållare för gasol respektive gasolflaska, så kallad P-flaska) och beteende.

Det blir allt mer populärt att använda ogräsbrännare för att hålla trädgårdsgångar snygga. Brännarna är dock förknippade med vissa risker för användaren.

Läs mer på Konsumentverkets webbplats