Ädelt möte i Sverige

Swedac som sektorsmyndighet för reglerad mätteknik och ädelmetallarbeten. Vi ansvarar för föreskrifter, för marknadskontroll och för tillsyn av till exempel vågar och bensinpumpar, el- värmeenergi- och vattenmätare samt ädelmetallarbeten av guld, silver och platina.

Det senaste året har marknadskontrollarbetet främst varit inriktat på ädelmetallarbeten.

Swedac kommer den 20 april stå som värd för Ädelmetallkonventionens kommittémöte. Det är mer än 20 år sedan mötet hölls i Sverige senast, och första gången någonsin som det hålls i Stockholm. Sverige var en av initiativtagarna till Ädelmetallkonventionen, som bildades 1975.

Idag omfattas 19 länder av konventionen. Länderna har sinsemellan kommit överens om vilka regler som ska gälla för till exempel stämplar och man får exportera ädelmetallarbeten fritt mellan länderna. Handel med ädelmetaller är ett oharmoniserat område inom EU. Varje land har nationella regler om hur man ska stämpla. Reglerna skiljer sig åt och försvårar handeln. Ädelmetallkonventionen är en internationell konvention som är till för att främja internationell handel. Konventionen i sig utgör ett kvalitetsmärke och en av de främsta fördelarna är att den ökar konsumenttryggheten.

På ädelmetallområdet ser det efter flera år av kontrollaktiviteter allt bättre ut. Fler och fler handlare har kännedom om vilka regler som gäller, att föremål som saluförs måste vara märkta på ett visst sätt som garanterar finhalt osv.

Precis som hos övriga myndigheter i Marknadskontrollrådet har Swedac stort fokus på det förslag till ny marknadskontrollförordning som EU-kommissionen lämnade före jul. När det gäller marknadskontrollmyndigheternas ansvar och befogenheter välkomnar Swedac att dessa förtydligas. Det gäller till exempel förslaget att utvidga ansvaret för de grupper för administrativt samarbete som redan finns. De uppgifter som dessa grupper föreslås få förutsätter att de också får befogenheter på ett sätt som i nuvarande förslag inte är preciserat. Det finns alltså grundläggande frågor som måste lösas framöver. Det fortsatta förhandlingsarbetet kommer att bli mycket intressant.

Peter Strömbäck, Swedac