Blev det ett felköp? Håll utkik i sociala medier efter en familj som köpt billiga radioprylar

I förra månadens blogginlägg konstaterade Fredrik Holmberg, ställföreträdande generaltulldirektör för Tullverket, att en stor utmaning i marknadskontrollarbetet är den omfattande privatimporten. Eller kanske inte privatimporten som fenomen i sig, utan snarare att det som köps från utlandet av privatpersoner ofta är lågkvalitativa varor som inte uppfyller de regler som gäller inom EU. Fredrik konstaterar vidare att:

”Ett stalltips när du handlar på nätet är att alltid vara sunt skeptisk när du
ställs inför ett erbjudande som du egentligen tycker är för bra för att vara sant.”

PTS har samma erfarenhet vad gäller varor som faller under radioutrustningsdirektivet. Situationen kompliceras ytterligare av att fel inom radiodelen av en produkt ofta inte märks på produkten i sig. Problem i form av störningar kan i stället uppstå hos någon annan produkt som förlitar sig på radiokommunikation. Man kan alltså förledas att tro att den dyra märkesprodukten man köpt av en seriös aktör i Sverige är behäftad med fel, när den i själva verket störs av något annat. PTS väljer nu därför att ställa om sitt arbete till att tydligare fokusera på att medvetandegöra konsumenter, och även professionella radioanvändare, kring problemen med billiga radioprodukter.

Under hösten 2019, i samband med de stora nätshoppingdagarna ”Singles Day” och ”Black Friday”, kommer PTS att rulla ut en informationskampanj i sociala medier som på ett lättsamt och humoristiskt sätt lyfter riskerna med elektronik som är billigare än vad som borde vara möjligt. Förhoppningen är att den prylintresserade ska tänka till en gång extra innan den där otroligt billiga drönaren eller trådlösa babyvakten hamnar i nätbutikens varukorg.

Dan Sjöblom, Generaldirektör, Post- och telestyrelsen