Ett år tar slut – ett annat börjar

Efter drygt ett år på myndigheten gläds jag åt ett arbete som innebär att vara med i samhällsutvecklingen och att få ägna sig år sådant som är viktigt och att varje dag få lära sig nya saker.

Jag lärt mig mycket om kvalitetsinfrastruktur, man kan säga att jag förstått komplexiteten i det samarbete som krävs för en fungerande kvalitet och säkerhet, och i det systemet är marknadskontrollen en viktig beståndsdel.

Vi utmanas i högsta grad av vår omvärld när globalisering, digitalisering och individualisering blir allt starkare trender. Omvärldsutvecklingen går otroligt fort, både teknologiskt och när det gäller marknadsbeteende. Människor idag beställer själva elektronik från Kina som går förbi alla de säkerhetskontroller som produkter i Sverige historiskt har genomgått innan de kommit ut på marknaden. Det ändrar radikalt förutsättningarna för marknadskontroll och vi måste hänga med annars blir vi irrelevanta, en framväxande AI, artificiell intelligens, kan vara både en möjlighet och en utmaning.

För att anta de utmaningar som vi står inför i en förändrad omvärld behöver vi förstå vikten av samverkan. Hur kan myndigheterna samverka för att öka effektiviteten av marknadskontrollen och vad kan vi lära oss från våra europeiska grannländer? Att öka samverkan mellan svenska marknadskontrollmyndigheter är en av Marknadskontrollrådets uppgifter, där det genom regelbundna möten, sker ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte myndigheter emellan.

En annan viktigt del i Marknadskontrollrådets arbete är att sprida information om marknadskontroll och ha kontakt med näringslivet. Under året som gått har Marknadskontrollrådet därför arrangerat det återkommande seminariet, Din produkt, ditt ansvar, som riktades främst till personer och företag som arbetar med rådgivning till företag som tillverkar, importerar eller säljer importerade produkter. Det var ett välbesökt event med 150 deltagare. Temat var import och e-handel.

Marknadskontrollrådet hade dessutom en monter på mässan Eget företag, för att informera företagare om de produktkrav som ställs och till vilken myndighet de ska vända sig om de har frågor om olika produktkrav.

En stor och viktig sak är också att det startats en utredning angående hur den nya EU-förordningen om marknadskontroll ska implementeras i Sverige. Den nya förordningen får en hel del konsekvenser som regeringen under det kommande året kommer att behöva ta ställning till, både förordningsmässigt och vad gäller ambitioner för svensk marknadskontroll. Delar av förordningen träder i kraft redan i januari 2021 och ett febrilt arbete pågår också nere i Bryssel för att förbereda för att allt är plats till dess. Bland annat ska den viktiga Blue Guide revideras under det kommande året och nya riktlinjer/ tolkningar av vissa delar tas fram.

Jag vill avslutningsvis rikta ett stort tack till er alla för er del i vårt gemensamma ansvar att effektivisera marknadskontrollen i Sverige. Högst på den politiska dagordning för 2020 som påverkar vår gemensamma verksamhet står förstås Brexit-frågan och det förberedande arbetet med att implementera den nya marknadskontrollförordningen. Vi har ett minst sagt ett spännande 2020 framför oss, men jag hoppas att ni alla innan dess får njuta av några lediga dagar innan det nya året tar vid.

God jul och gott nytt år!

Ulf Hammarström, Generaldirektör, Swedac