Ett händelserikt år 2018

2018 har varit ett händelserikt år, såväl i vår omvärld som för Swedac. Jag själv tillträdde i september som chef för myndigheten och regeringens beslut i början av året att flytta verksamheten i Stockholm till Borås har förstås inneburit stora utmaningar, främst genom kompetenstapp och stora rekryteringsbehov. Verksamheten har dock på ett beundransvärt sätt upprätthållits av kvarvarande medarbetare och en samlokalisering kommer på sikt att ge stora fördelar för myndighetens verksamhet och förnyelse. Vi ser med stor tillförsikt fram emot 2019 med många nya medarbetare och en förbättrad ekonomi genom ett utökat anslag.

Trots utmaningarna har också Marknadskontrollrådet kunnat genomföra många av de viktiga inplanerade aktiviteter som var inbokade för 2018.

Förhandlingarna om det nya varupaketet har fortgått hela året och kommer att fortsätta in på nästa år. I slutet av december 2017 lämnade Kommissionen över ett förslag till ett nytt ”varupaket” omfattande två nya EU-förordningar om marknadskontroll respektive ömsesidigt erkännande. Marknadskontrollrådet har under året varit aktivt i att bistå regeringen i förhandlingsarbetet framför allt om synpunkter på innehållet i marknadskontrollförordningen.

Marknadskontrolldagen 2018, ett seminarium för marknadskontrollmyndigheternas inspektörer, jurister och chefer som arbetar med marknadskontroll genomfördes den 18 april på Nalen i Stockholm. Det var andra gången som Marknadskontrolldagen genomfördes och ambitionen är att den ska hållas vart annat år. Ungefär 125 personer från 17 myndigheter deltog och utvärderingen av dagen visade att evenemanget var mycket uppskattat.

Vidare har Marknadskontrollrådet genomfört alla inplanerade rådsmöten under året där fokus har varit att genomföra de viktigaste aktiviteterna trots bristande resurser i sekretariatet och därför har en del av de inplanerade aktiviteterna flyttats fram till 2019.

Marknadskontrollrådet har dessutom i olika arbetsgrupper varit flitiga i att utbyta erfarenheter och samverka för att öka effektiviteten i kontrollen. En arbetsgrupp har även påbörjat planeringen av seminariet Din produkt, ditt ansvar som kommer äga rum den 24 april 2019.

Jag vill avslutningsvis rikta ett stort tack till er alla för er del i vårt gemensamma ansvar att effektivisera marknadskontrollen i Sverige samt bistå regeringen med synpunkter om varupaketet när dessa har efterfrågats.

Högt på den politiska dagordning för 2019 som påverkar vår gemensamma verksamhet står förstås den svenska regeringsbildningen, Brexit-frågan och det pågående arbetet med utformningen av varupaketet. Vi har ett minst sagt ett spännande 2019 framför oss, men jag hoppas att ni alla innan dess får njuta av några lediga dagar innan det nya året tar vid.

God jul och gott nytt år!

Ulf Hammarström, Generaldirektör, Swedac