Har du koll på din brandvarnare?

Information om CE-märkning av byggprodukter är ett led i Boverkets arbete för att förenkla din vardag som konsument eller företag. Vi hjälper också företag med kunskap om hur man ska redovisa och lämna uppgifterna.

Boverket ansvarar bland annat för att kontrollera byggprodukter på den svenska marknaden. Sedan förra året måste många byggprodukter vara CE-märkta för att få säljas. Många olika produkter ska in i samma mall och det kan vara svårt för tillverkarna att översätta kraven till just sina egna produkter. Därför använder Boverket marknadskontrollen som en möjlighet att nå ut till en bransch i taget med nischad information.

På marknadskontrollbloggen finns nu presentationer av flera myndigheters verksamhet. Området byggprodukter där Boverket ansvarar för marknadskontrollen är lite annorlunda jämfört med andra områden. CE-märkning av en byggprodukt innebär nämligen inte att den är godkänd enligt något direktiv, utan att byggproduktens egenskaper redovisats på ett särskilt sätt. Det är användaren som själv måste avgöra om produkten är lämplig i det sammanhang där den ska användas.

Målet med den informationsfokuserade marknadskontrollen är att så många aktörer som möjligt ska komma med på banan. Detta kommer i förlängningen att leda till att vi får en mer rättvis konkurrens. Ibland får Boverket anmälningar från företag som känner sig förfördelade eftersom andra inte följer reglerna. Boverket har flera sanktionsmöjligheter att ta till men i första steget försöker vi alltid att genom information och kommunikation få företag att göra korrigeringar på frivillig väg.

Under 2014 har vi provat ett antal brandvarnare. Det visade sig att inte alla höll måttet. Det fanns till exempel brandvarnare som inte signalerade när det brann eller hade så svag signal att det fanns risk att en sovande person inte kunde höra den. På Boverkets webbplats finns mer information om marknadskontrollen av brandvarnare.
Tidigare har Boverket kontrollerat bland annat asfalt, cement och isoleringsprodukter av EPS. Nyligen har vi påbörjat kontroll av kaminer och nästa år granskar vi bland annat fönster.

Janna Valik, Boverket