Hur säker är din mobilladdare?

Elsäkerhetsverkets vision om trygg och störningsfri el är tydlig: vår uppgift är att förebygga så att människor och egendom inte skadas av farliga eller störande anläggningar och produkter. Du ska inte behöva vara orolig för att få en strömstöt i ditt eget hem eller för att elektriska produkter börjar brinna. Ingen ska behöva elteknisk expertkunskap eller känna oro för att köpa elektriska produkter i vårt land – de ska vara säkra och uppfylla gemensamma EU-krav.

Hur säker är din mobilladdare?

Marknadskontroll av elektrisk materiel ersatte den tidigare obligatoriska S-märkningen redan för cirka tjugo år sedan. Min uppfattning är att övergången från S-märkning till marknadskontroll fungerar mycket bra (även om många felaktigt tror att det fortfarande finns krav på förhandsgodkännande). De senaste decennierna verkar både antalet elbränder och antalet dödsfall på grund av elolyckor att ha minskat.
Elsäkerhetsverkets inspektörer spanar efter undermåliga produkter och väljer ut ca 350 av dessa för granskning och provning varje år. Vi får också in tips och frågor via vår hemsida. De senaste åren har vi fått bra uppmärksamhet i media för de försäljningsförbud vi beslutat om. Det är positivt eftersom det också bidrar till ökad medvetenhet och vaksamhet hos konsumenterna.

Samarbetet med Kemikalieinspektionen och Konsumentverket kring marknadskontroll av leksaker känns riktigt bra. Lyckligtvis har vi haft få leksaker som inneburit elektriska risker. Däremot dyker det ibland upp leksaksliknande produkter som t.ex. lampor som ser ut som nallebjörnar och hårtorkar som ser ut som roliga djur, och då kan vi ingripa med hjälp av lågspänningsdirektivet om de är riskabla.

Det förekommer ändå hos svenska försäljningsställen att man exempelvis importerar produkter utan att se till att de uppfyller kraven för den europeiska marknaden. Här kan kloka konsumenter leta efter CE-märket, men tyvärr förekommer det också att oseriösa tillverkare sätter på CE-märke trots att de inte uppfyller kraven. En förrädisk risk! I en sådan situation kan Elsäkerhetsverket utfärda försäljningsförbud om vi får kännedom om det, men det kräver i sin tur alerta inspektörer och/eller engagerade konsumenter som hör av sig till oss.

Trots alla ambitioner och regler så finns det ändå risker som vi alla behöver vara medvetna om. En sådan risk är när man köper prylar via internet. Trots att det är en hemsida med svensk text och du betalar med svenska kronor kan det hända att leveransen kommer från ett land som inte omfattas av europeiska regler! Så var fallet när vi på Elsäkerhetsverket köpte LED-lampor som var livsfarliga och undermåliga USB-laddare på nätet. Kanske borde vi alla fundera om saker som är väldigt billiga verkligen är lika bra som de borde vara?

Jag vill betona att även i ett samhälle som är tryggt och säkert kan det finnas förrädiska risker som kräver en viss vaksamhet från allmänheten. Ingen myndighet i världen kan vara överallt och kontrollera att allt fungerar som avsett. Därför kommer vi på Elsäkerhetsverket att fortsätta både med en träffsäker marknadskontroll och med att på olika sätt öka allmänhetens kunskap om elsäkerhet och medvetenhet om förrädiska risker.

Elisabet Falemo, Elsäkerhetsverket