I utvecklingstider

I år firar Boverket 30 år som myndighet. Det senaste året har myndigheten fått ett utökat uppdrag och med det har också personalen utökats med tjugo procent. Bland annat har vi nyligen anställt Sveriges första riksarkitekt! En stor utökning med personal kräver också en omorganisation för att få det dagliga arbetet att fungera smidigt. Vi har i princip dammsugit hela södra Sverige på arkitekter, jurister, ekonomer och civilingenjörer och nu börjar organisationen ta form. Det är en rolig utmaning att få jobba med ett så brett uppdrag och att ha tillgång till experter inom hela Boverkets ansvarsområde.

Det är också nästan trettio år sedan Boverket utlokaliserades till Karlskrona, och vi jobbar ständigt med att vara en myndighet för hela landet. Det kräver att vi både syns och hörs och för dialog med andra aktörer. Det har i många år varit en utmaning att delta i dialogen utan att ge avkall på vår rese- och miljöpolicy. Nu har omvärlden kommit ikapp och vi ser nya möjligheter till en god balans mellan de olika faktorerna i och med digitaliseringen. Allt fler möten hålls exempelvis på distans, i synnerhet kortare möten med få deltagare.

Tillsynsverksamheten är inte ett undantag. Även inom det området försöker vi kombinera målet att nå så stora delar av Sverige som möjligt med att resa så lite som möjligt. I det arbetet är digitala distansmöten en stor tillgång som möjliggör en personlig dialog när så behövs med såväl andra myndigheter som branschorganisationer och vid behov även enskilda företag. Det utesluter inte att medarbetarna även behöver göra fysiska besök i tillverkningsanläggningar eller vid större branschsammankomster. Det första har syftet att få förståelse för tillverkarnas rutiner och vardagliga frågeställningar och det senare har syftet att visa att vi finns där för dem, vi kan föra dialog och visa engagemang genom att svara på frågor som kan vara lite mer övergripande för hela branschen. Det har visat sig vara en framgångsfaktor som skapar tillit och trovärdighet i branschen för Boverkets tillsynsarbete.

Digitalisering är ett begrepp som genomsyrar flera verksamheter inom Boverket. Vi arbetar bland annat för att digitalisera plan- och byggprocessen, och vi utvecklar digitala verktyg för vårt interna arbete. Vi hoppas också kunna ta fram digitala verktyg för att stödja tillsynsverksamheten, vilket ska kunna förenkla och kvalitetssäkra rutinuppgifter och därmed också frigöra tid för fördjupade utredningar och frågeställningar.

Anders Sjelvgren, Generaldirektör, Boverket