Kanske årets sommarpresent värmer – ibland väl mycket

Aldrig har väl maj varit så kylig som i år. Men så plötsligt händer det. Strax kommer skolavslutning och sommarlov. Och sommarkvällar, då man äntligen får grilla.

För många har den trebenta kolgrillen i röd plåt sedan länge bytts mot utekök där gasolgrillen med tre, fyra lågor och en sidoplatta är en självklar del. En gasolgrill är en gasapparat och regleras under lagen om brandfarliga och explosiva varor. Och det finns många sätt att hantera gasolgrillen fel, så att det kan orsaka brand. Gasolgrillen kan också vara felaktigt konstruerad, eller ha rena produktionsfel. Eller också kan den användas på ett sätt som det inte var tänkt och därmed bli farlig.

På senare år har vi fått problem med små, platta gaskök, ni vet fyrkantiga – i samma form som en platt kartong – där man sätter in en engångsbehållare med gas under ett lock i ena sidan. Det är inte nödvändigtvis i Sverige vi har fått problem med dem, utan på andra ställen inom EU-marknaden. De små köken är konstruerade för att sätta en panna som är ungefär 15 cm i diameter över brännaren för att göra ett litet mål mat eller värma vatten. Men i Nederländerna, där gas ofta används som bränsle för all matlagning och uppvärmning, upptäckte myndigheterna för några år sedan att användare börjat sätta stora wok-pannor och paellapannor på köken. Med en för stor panna som breder ut sig över hela gasköket kommer snart luckan för gasbehållaren att bli varm, och då hettas gasbehållaren innanför luckan upp. Resultatet är naturligtvis livsfarligt, man riskerar explosiv brand.

Därför stoppade de holländska myndigheterna gasköken, trots att de uppfyllde kraven enligt den standard de konstruerats för att uppfylla. Eftersom importören fanns i Sverige bad den nederländska myndigheten Sverige om hjälp och vi ställde också krav på importören att ta bort produkten.

Det är oerhört viktigt att myndigheter har möjligheten och skyldigheten att agera för att skydda användare och vi på MSB tror också på samarbete mellan medlemsstaterna. EU-systemet bygger på att övriga medlemsstater ska följa efter och ställa samma krav som den första medlemsstatens myndighet, alternativt invända mot beslutet och förklara varför beslutet är felaktigt. Samtidigt ska ett ingripande vara proportionerligt.

Men ibland är situationen i Sverige annorlunda än i det land som agerade först. Då måste kanske ytterligare undersökningar ske. Det hände en typ av gasflaska av plastkomposit, som stoppats i Danmark men har utrustats lite annorlunda i Sverige. Därför tog det ett drygt halvår innan också Sverige, genom MSB, agerade på samma sätt som Danmark. Nu har beslutet i Danmark genomförts medan MSB: s beslut i Sverige är överklagat till domstol.

Men nu kommer sommaren, äntligen. Fortsätter sommaren som våren i maj så tror jag att terrassvärmare blir årets midsommarpresent. Det finns gasoldrivna terrassvärmare, avsedda för utomhusbruk. De är också gasapparater som regleras genom lagen om brandfarliga och explosiva varor – och farliga att tända inomhus, eller på en inglasad veranda.
Det finns även gasolvärmare – kaminer, populära i fritidshus och husvagnar – och alltså avsedda för värme inomhus. Men försäkra dig om att den är den är försedd med en tändsäkring, en säkerhetsanordning som ser till att gasoltillförseln stryps om lågan slocknar.

Så ska du köpa en gasoldriven apparat för till exempel matlagning eller matförvaring, belysning eller värme – kolla att gasapparaten är CE-märkt och har varnings- och annan märkning på svenska och är tillverkad för svenska förhållanden. Namn och adress på importör eller tillverkare ska finnas.

Tar du fram den gasoldrivna terrassvärmaren, gasolvärmaren, gasolspisen eller gasolgrillen som har stått över vintern – kolla att slangen inte blivit spröd och läcker gas. Då kan det flamma på ställen där det verkligen inte ska flamma och det kan bli riktigt farligt.

Läs bruksanvisningen ordentligt och läs också MSB:s informationsbroschyr om Gasol för hem och fritid som kan nås här: Gasol för hem och fritid

Saluför du gasapparater, eller är potentiell köpare, kan du på samma ställe hitta ett informationsblad om vilka krav på märkning och varningsinformation gasolgrillar ska uppfylla vid försäljning. Den kan förresten du också läsa medan du väntar på att det du grillar ska bli färdigt, så kan du jämföra om din grill var märkt som den ska vara när du köpte den.
Och tänk på att det även finns regler för hur gasolbehållare ska förvaras! För hemmafixaren finns mer information här: Förvara gasol hemma

Ha en trevlig – och lagom varm – sommar!

Nils Svartz, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB