”Lean” i fokus för marknadskontrollen på Arbetsmiljöverket

Inom Arbetsmiljöverket har vi de senaste två åren jobbat med att kartlägga våra processer för att säkra vår enhetlighet och vår effektivitet. En av våra viktigaste processer är marknadskontrollprocessen där vi även har uppdaterat våra rutiner och mallar.

I det här arbetet har vi även sett över våra arbetsformer och funnit en modell som vi tycker fungerar bra. Vi har så kallade ”pulsmöten” varannan vecka. Våra pulsmöten har lett till att vi har stärkt våra ställningstaganden, vår enhetlighet och dessutom kunnat öka vår produktivitet.

Under pulsmötena träffas alla handläggare tillsammans med en enhetschef för att prioritera nya ärenden och uppdatera statusen på de ärenden som är aktuella för uppföljning. Vi har på två år ökat antalet skapade MK-ärenden med 54 procent och därmed kunnat bevara balansen mellan öppna och stängda ärenden.

Handhållna maskiner är en kategori som orsakar många olyckor och sjukskrivningar både bland privatpersoner och arbetstagare. Vi har därför påbörjat en utredning där vi ser över var problemen ligger med de handhållna maskinerna.

En aktivitet vi gjort inom ramen för utredningen är att granska drygt 1 300 maskiners säljinformation på webben. Utredningen kommer nu även att tas med i NOMAD-projektet, ett EU-projekt som syftar till att komma tillrätta med buller från maskiner. Forskning visar att buller och vibrationer är faktorer som bland annat orsakar stress. Att förebygga stress är en av de viktiga åtgärderna när det gäller att få människor att hålla sig friska och klara av att arbeta fram till pensionen.

Bernt Nilsson, Tf. GD Arbetsmiljöverket