Vi ska bli bättre, säger Erna på Arbetsmiljöverket

-Ja, vi ska helt enkelt bli bättre och effektivare i vårt marknadskontrollarbete och i större utsträckning hitta farliga maskiner eller verktyg innan de kommer ut på den svenska marknaden och når användarna. Så säger Erna Zelmin-Ekenhem

Bristfälliga, för att inte säga, farliga, maskiner, verktyg eller andra produkter, är ofta inblandade då olyckor eller tillbud inträffar ute på landets arbetsplatser.

-Säkra produkter är av avgörande betydelse för att förebygga olyckor och ohälsa. En fri rörlighet av varor inom EU kräver dessutom aktiva marknadskontrollmyndigheter för att motverka oseriösa aktörer.

Arbetsmiljöverket inspirerar
Arbetsmiljöverket har goda förutsättningar att fungera som inspiration för andra marknadskontrollmyndigheter när vi presenterar resultatet av vårt regeringsuppdrag i början på nästa år.

Ekonomiska aktörer som sätter ut undermåliga produkter på den svenska marknaden, kan också bidra till osund konkurrens och därmed ökade risker för arbetstagare och konsumenter.

-Alla branscher går inte ned på lågvarv under sommaren och tyvärr ser man det även i olycksstatistiken. Vi på Arbetsmiljöverket arbetar dagligen med att förbättra arbetsmiljön för alla arbetstagare, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

Anmäl farlig eller bristfällig produkt
Och sist men inte minst, alla ni som tänker ägna semestern åt diverse hemmafixprojekt. Har du koll på att verktygen som du använder verkligen är säkra? Finns det t.ex. en CE-märkning och en bruksanvisning på svenska?

Om du är tveksam, gå gärna in på Arbetsmiljöverkets webb och använd dig av e-tjänsten ”Anmäl farlig eller bristfällig produkt”. Kanske kommer just din anmälan bidra till en säkrare arbetsmiljö.

Trevlig sommar!

Erna Zelmin-Ekenhem, Arbetsmiljöverket