Brister vid sjukhusens centralgasanläggningar

I tillsynen har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sett brister i dokumentation vid sjukhusens centralgasanläggningar. IVO har också sett att det i många fall är otydligt vem som tar det legala egentillverkaransvaret.

Läs mer på IVO:s webbplats

Läs även informationsblad och mer om medicinteknik på IVO:s webbplats