EU föreslår nya regler för typgodkännande och marknadskontroll av bilar

Europaparlamentet, Europeiska rådet och Europeiska kommissionen har enats om ett förslag på en EU-förordning som ska resultera i säkrare bilar.

Förslaget innebär hårdare regler för EU-typgodkännande av bilar på den inre marknaden. Läs mer på Swedacs webbplats.