EU:s ministerråd antar en ny förordning om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter

Det säljs fortfarande många produkter som riskerar att vara direkt farliga och riskerar människors hälsa och miljö. Orsaken är ökad import från länder utanför EU och en ökad e-handel. För att komma till rätta med problemen har EU:s ministerråd antagit en ny förordning om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter.

För mer info, läs Utrikesdepartementets pressmeddelande här.