Jag ser framtiden i nytt ljus

Förra årets Nobelpris i fysik har gett LED-lampan den status den så väl förtjänar. Kritiken och misstänksamheten kring den nya belysningen har ebbat ut i takt med att tekniken gått framåt och nya möjligheter med den energieffektivare belysningen har sett dagens ljus.

Det har hänt mycket på belysningsområdet de senaste åren. Idag är en ny LED-lampa så effektiv och har en så låg energianvändning att den drar nästan en tiondel av den gamla glödlampan. Ekodesignkraven och energimärkningen är en orsak till att tekniken tagit stora steg framåt på kort tid, marknadskontroll en annan.

På Energimyndigheten ansvarar vi för att man i Sverige följer EU-lagstiftningens ekodesign- och energimärkningskrav. Ekodesign innebär att produkter måste ha viss energieffektivitet för att få säljas inom EU. Ekodesigndirektivet förbjuder de ineffektivaste produkterna, vilket på belysningsområdet har inneburit att vanliga glödlampor, förutsatt att lampan inte har en specialfunktion, är förbjudna.

Ekodesignlagstiftningen för lampor reglerar också informationen som ska finnas på själva lampförpackningen. Till exempel ska vi som konsumenter kunna utläsa om lampan kan användas med dimmer, lampans livslängd i timmar, färgtemperatur som beskriver om lampan ger ett varmt rött eller svalare blått ljus, eller om lampan är en så kallad specialprodukt och därför inte passar sig för hushållsbelysning.

De flesta lampor har också obligatoriska energimärkningskrav. Etiketten visar energiklass och energianvändningen för 1000 timmar. En mycket effektiv produkt kan ha en högre inköpskostnad men detta kan du tjäna igen genom minskade energikostnader. Idag går energimärkningsklasserna för lampor från E till A++, där A++ är energieffektivast.

Hur mycket ljus en lampa avger, så kallad lumen (lm), står på lampförpackningen. Behöver jag en lampa som lyser som en gammal glödlampa på 60 watt så letar jag idag efter en lampa som avger 700-800 lm.

Ett bra hjälpmedel som jag använder mig av är Energimyndighetens app Lampguiden. Den är kostnadsfri och går att ladda ner till Iphone och Android. Det är bra att ha i fickan när jag står i affären och ska köpa en ny lampa, men också när jag funderar på hur jag ska inreda hemma. Med Lampguiden har jag både jämfört olika lamptyper och lärt mig vilken belysning jag behöver hemma i vardagsrummet.

Ekodesign och energimärkning reglerar ju självklart många fler produkter än lampor. Det går att få en massa matnyttig information genom att bara läsa på energimärkningsetiketten också för dessa produkter. Några av de produkter jag tänker på är tvättmaskiner, torktumlare, kyl/frys och dammsugare.

Mer om dessa energimärkningsetiketter kan du läsa om här.

Förutom att vi på Energimyndigheten är ansvariga för marknadskontroll av produkterna som regleras under ekodesign och energimärkning arbetar vi aktivt för skapandet av nya förordningar och förbättrandet av redan existerande. Just nu pågår faktiskt ett aktivt revideringsarbete för belysning vilket kan leda till att belysningsförordningarna kommer att bli ännu bättre inom kort.

Varje dag sker nya innovationer inom belysningsområdet, har du till exempel sett den nya LED-lampan som ser ut som en gammal glödlampa? Viktigt är dock att vi som ansvarig marknadskontrollmyndighet fortsätter arbeta aktivt med att granska så lagreglerna uppfylls samtidigt som du som konsument kan göra ett aktivt val och välja en produkt som är bättre för både din plånbok och de som ska ärva den här jorden efter oss. Gör vi det här tillsammans kan jag inte annat än att se ljust på framtiden.

Erik Brandsma, Energimyndigheten

På väg mot det smarta hemmet

Swedac är det svenska nationella ackrediteringsorganet, expertmyndigheten för kvalitetsinfrastruktur, myndigheten för reglerad mätteknik samt samordnare av svensk marknadskontroll. Som föreskrivande myndighet och tillsynsmyndighet för reglerad mätteknik (även kallat metrologi), tar vi fram regler för mått och vikt och ser till att de följs. För mätinstrument där mätvärden används som underlag för debitering finns regler för att säkerställa så korrekta mätvärden som möjligt. Det kan gälla vågen i butiken, bagagevågen på flygplatsen, fordonsvågen i grusgropen, bensinpumpen på bensinstationen, el-, vatten- eller värmemätare i ditt hem. Reglerna finns för att skydda dig som konsument men också för att bidra till att konkurrensen mellan näringsidkare sker på lika villkor.

I Swedacs tillsyn av bland annat elmätare kontrolleras att instrumenten uppfyller reglerna så att du som konsument kan lita på att instrumenten mäter rätt. Din elmätare kommer så småningom att ersättas med en ny typ av elmätare – ”the smart one”. På samma sätt som mobiltelefoner ersattes med smartphones.

När man pratar om smarta elnät menar man inte bara ett fysiskt elnät, utan ett mycket bredare begrepp som omfattar exempelvis elproduktionsanläggningar, elektriska installationer i våra bostäder och elanvändande utrustningar i de elektriska energisystemen. Det är smart teknik som hanterar mätenheters registreringar och som ger möjligheter till informationsöverföring eller styrning från elnätsföretaget till ansluten elutrustning.

Många hushåll i Sverige har den första generationens smarta elmätare. Inom en snar framtid kommer andra generationens mätare med mer funktioner och potentiella mervärden. Mätarna ska kunna ge fördjupad information om avbrott och t.ex. möjligheter att utläsa när det är billigast att tvätta eller använda diskmaskinen. På så sätt kommer konsumenter att få ökade möjligheter att styra den egna användningen av elenergi vilket kommer att öka kraven på de elnätsföretag som ansvarar för mätningen. Ännu viktigare är att konsumenter kommer att få större tillgång till information om sin egen elförbrukning och möjlighet att påverka den egna energiförbrukningen i hemmet i realtid. Det syftar till att på ett enkelt sätt förutse, planera och budgetera för energiförbrukningen.

Den smarta tekniken kommer att möjliggöra funktioner med tydliga mervärden, t. ex. kan elmätarna fjärr-konfigureras som antingen en förskottsbetalning eller efterbetalning så att konsumenten enkelt kan välja tariffer och prova olika betalningssätt. Detta kommer att ge konsumenterna ännu större kontroll över sin konsumtion och förutsägbarhet över deras elförbrukningen.

Energiåterförsäljare kommer att kunna erbjuda nya och mer flexibla lösningar för konsumenterna som exempelvis en möjlighet att komma åt sin energiförbrukning och faktureringsdata via ”Mina sidor” på mobiltelefoner, datorer och surfplattor när och var de vill, vilket gör det lättare att ändra konsumtionsbeteende och fatta bättre beslut om deras val av eltariffer och elleverantörer.

Smarta elmätare kommer att göra det lättare för konsumenterna att växla mellan elleverantörer genom att de kan göra prisjämförelser av sin elförbrukning jämfört med andra företag som i sin tur kan erbjuda de bästa tarifferna. En smart mätare gör det också möjligt för konsumenterna att sälja överskottsenergi som produceras i deras egna hem – ytterligare ett sätt att stimulera och belöna konsumenter som använder förnybar teknik.

Behov av åtgärder i hemmet som kan hjälpa till att automatisera och utjämna effekttoppar både i produktion och i konsumtion blir större. Solpaneler ska kunna stängas av automatiskt om produktionen blir alltför hög och tvättmaskinen ska känna av när tillgången på el är stor och starta automatiskt. Denna utveckling kommer troligen att ske även på andra hushållsapparater. Nya smarta lösningar ska också kunna ge information om hur huset mår, om t.ex. frysen behöver frostas av osv.
Smarta hemlösningar bidra till att uppmuntra konsumenterna till ökad användning av elfordon. Elbilen ska också kunna laddas under en tid på dygnet när tillgången är stor, och kunna fungera som ett batteri under tider på dygnet när efterfrågan är hög och det finns risk för effektbrist. Till exempel kan en fulladdad och parkerad elbil användas för att lagra el som kan överföras via smarta mätare tillbaka till energileverantörer under perioder med hög efterfrågan. Den smarta mätaren kommer också beräkna huruvida det finns ett överskott som man skulle kunna sälja tillbaka till nätet. En annan funktion som möjliggörs genom mätaren är effektstyrning – en funktion som avhjälper nätägaren att styra laster och undvika dyra effekttoppar. Konsumenter med rörligt elpris kan erbjudas information om höga tariffer och kan stänga av energikrävande hushållsapparater.

Det finns flera fördelar med smarta mätare:
– Elräkningen blir därmed baserad på faktisk förbrukning.
– Avläsningen av mätaren kan ske elektroniskt.
– Bättre övervakning och hantering av energianvändningen med realtidsdata i hemmet.

Kommer innehavare av en smart mätare att tjäna pengar? Mätaren i sig kommer inte att spara några pengar, men den smarta mätaren kommer att erbjuda mer insikt i hur man kan sänka sina elräkningar. Föreställ dig att du på mätarens display i hemmet kan se hur mycket energi du använder vid olika tider på dagen, under en vecka, per månad eller år. Det kan hjälpa dig att sänka din energiförbrukning och dina räkningar genom att belysa hur du kan bli mer energieffektiv. Många tror att framtidens smarta teknik kommer att leda till skapandet av innovativa nya tariffer och personliga planer individuellt anpassade för kundens livsstil och energiförbrukning. Ett nationellt nätverk av smarta mätare kan komma att påskynda ankomsten av ”smarta hem” och införandet av en rad nya digitala tjänster som bidrar till en förbättring av människors liv.

Peter Strömbäck, Swedac

Med våren kommer ljuden, ljuset och värmen

Det är som om allting vaknar till liv igen. Efter en lång vinter med kyla och snö är det inte bara naturen som lever upp utan även vi människor får liksom nytt liv. Trädgårdsredskapen åker fram, båtar forslas till vattendragen och man kanske rensar ur källaren eller förråden och hittar gamla flaskor som behöver återvinnas.

Vad har allt detta med Transportstyrelsen att göra? Mer än du tror! Till skillnad från många andra myndigheter som ingår i Marknadskontrollsrådet kanske inte Transportstyrelsens plats känns så naturlig. Vi som pysslar med regelverk, tillsyn och register inom transportsektorn har väl inget marknadskontrollsansvar? Svaret på denna retoriska fråga är att det har vi visst.

Vad gäller fritidsbåtar är det viktigt att de är CE-märkta. Det betyder att tillverkaren garanterar att produkten uppfyller EG:s grundläggande hälso-, miljö och säkerhetskrav. Transportstyrelsen utför marknadskontroll och gör vissa kontroller av nya båtar, exempelvis på båtmässor och liknande.

När det gäller trädgårdsredskap och annat som häcksaxar, motorsågar och gräsklippare, utför Transportstyrelsen marknadskontroll av bullernivåer. En alltför högljudd gräsklippare är inte bara hälsovådligt för relationerna med grannarna utan kan orsaka hörselskador för den som använder den. Även där har de som säljer produkterna ett ansvar att se till att de följer kraven på säkerhet, buller och miljö.

Nästa gång du går på en trädgårdsfest i vårsolen kan du slänga dig med kunskapen om att Transportstyrelsen även utför marknadskontroll över bullernivåer på återvinningsbehållare för glasflaskor. Tillverkaren är skyldig att se till att det inte låter för mycket när flaskan åker ner i behållaren. Även där är CE-märkningen nyckeln till att produkten uppfyller kraven.

Nu är exemplet ovan ganska ovanligt. En mer omfattande marknadskontroll som har med trafik och transport att göra är den som Transportstyrelsen gör varje år av bilars avgasrening. Bilars avgasrening måste fungera som avsett upp till minst fem år eller upp till 8000 mils körning. För att kontrollera detta skickar vi brev till cirka 75 fordonsägare och ber om att få testa deras bil. Det rör sig då inte om en vanlig kontrollbesiktning utan är en betydligt mer omfattande kontroll motsvarande den som görs vid typgodkännande av fordonet. Detta gör vi för att säkerställa att tillverkaren håller det de lovar vad gäller avgasreningen.

Så våren och allt som hör till med trädgård, båtar och annat kan ha betydligt mer med Transportstyrelsen att göra än vad du tror när du sitter i din soliga trädgård efter en tur med en bullerkontrollerad häcksax.

Maria Ågren, Transportstyrelsen