Informationsbroschyr för importörer

Det finns ett omfattande regelverk för den som vill importera produkter från länder utanför EU. Medan reglerna för tulldeklaration m.m. är ungefär de samma för olika produkter, omfattas specifika produkter av olika regler. Det är importörens ansvar att tillse att gällande lagstiftning följs. För att underlätta för den som vill importera har Marknadskontrollrådet tagit fram ett informationsunderlag kring vad som gäller och vad som är viktigt att tänka på.

Broschyren finns här