Informationsbroschyr om marknadskontroll

Marknadskontroll ska se till att produkter på marknaden uppfyller krav på skydd och säkerhet för konsumenter, arbetstagare och miljö. Som tillverkare, importör eller distributör är det många regler att ha koll på. Marknadskontrollrådet har ställt samman en informationsbroschyr om marknadskontroll, handel över gränser och företagens ansvar.

Broschyren finns att läsa här