Myndigheter i Marknadskontrollrådet informerar om Brexit

Marknadskontrollrådets medlemmar informerar om konsekvenser av ett eventuellt avtalslöst Brexit.

Swedac informerar om hur ett eventuellt avtalslöst Brexit kan komma att påverka anmälda organ, ackrediterade organ och tillverkare. Läs mer på Swedacs webbplats.

MSB informerar om hur du som är importör till EU eller distributör som köper in produkter från Storbritannien behöver förbereda dig på ett eventuellt avtalslöst Brexit. Läs mer på MSBs webbplats.

Elsäkerhetsverket informerar om konsekvenser vid en hård Brexit för den som tillverkar eller säljer varor eller som har elinstallationsföretag eller som arbetar som elinstallatör. Läs mer på Elsäkerhetsverkets webbplats.

Innehållet kan komma att kompletteras med information från fler myndigheter.