Nationell marknadskontrollplan för 2017

Ökad kontroll av produkter som säljs på nätet, bättre samverkan mellan tull- och marknadskontrollmyndigheter, fler myndighetsgemensamma projekt och förbättrad information om regelverket till företag är några av de aktiviteter som Marknadskontrollrådet ska lägga fokus på under 2017.

Varje medlemsstat i EU ska upprätta, genomföra och följa upp marknadskontrollplaner. I Sverige har Marknadskontrollrådet, genom förordning (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn, givits uppgiften att utarbeta en nationell marknadskontrollplan. Denna nationella plan kompletteras av sektorsspecifika marknadskontrollplaner som utarbetas av varje statlig marknadskontrollmyndighet. Årets nationella plan fokuserar på myndighetsgemensamma åtgärder som ska effektivisera och i större utsträckning synliggöra den svenska marknadskontrollen.

Bland de 30-tal aktiviteter i planen för nästa år kan nämnas:
– Genomföra gemensamma kontroller av produkter som säljs på nätet
– Kartlägga hinder i produktlagstiftningen för den cirkulära ekonomin
– Anordna gemensamma nätverksträffar för Rapex och ICSMS
– Genomföra Din produkt, ditt ansvar 2017
– Samverka med de regionala handelskamrarna och Nyföretagarcentrum
– Delta i ”Eget företag”-mässan
– Bidra med information på verksamt. se

Nationell marknadskontrollplan 2017