Nationell marknadskontrollplan 2018

Vid årets sista möte i Marknadskontrollrådet fastställdes 2018 års nationella marknadskontrollplan. Ökade kontroller av produkter som säljs på nätet, fler myndighetsgemensamma kontroller, förstärkt samverkan med Tullverket och informationsinsatser är särskilt prioriterade områden.

Varje medlemsstat i EU ska årligen upprätta, genomföra och följa upp marknadskontrollplaner. I Sverige har Marknadskontrollrådet, genom förordning (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn, givits uppgiften att utarbeta en nationell marknadskontrollplan. Denna nationella plan kompletteras av sektorsspecifika marknadskontrollplaner som utarbetas av varje statlig marknadskontrollmyndighet. Den nationella planen fokuserar på myndighetsgemensamma åtgärder som ska effektivisera svensk marknadskontroll.

Bland de 40-tal aktiviteter i 2018 års plan kan bl.a. nämnas:

 • ökade kontroller av produkter som säljs på nätet
 • informationskampanj om e-handel
 • fler myndighetsgemensamma marknadskontroller
 • ökat samarbete med Tullverket
 • workshop med branschföreträdare
 • uppföljning av den statliga Marknadskontrollutredningen (SOU 2017:69)
 • bistå regeringen i förhandlingarna om det kommande varupaketet
 • kartlägga eventuella hinder i produktlagstiftningen för utvecklingen av en cirkulär ekonomi
 • delta i Eget företag-mässan
 • översyn av produktlagstiftningen på verksamt.se och Hallå konsument
 • vidareutveckla marknadsanalyser

Läs marknadskontrollplanen här