Ny myndighet i Marknadskontrollrådet

Den 1 juli blev Folkhälsomyndigheten ny medlem i Marknadskontrollrådet. Myndigheten fick ett nytt ansvarsområde genom den nya lagstiftningen om e-cigaretter och det är med anledning av detta regelverk regeringen utsett myndigheten till marknadskontrollmyndighet.

Läs mer här.