• Informationsfolder om ansvar för CE-märkning

    Elsäkerhetsverket har under 2010 bedrivit ett informationsprojekt om CE-märkning av elektriska produkter som riktade sig till små och medelstora företag….

  • Återkallelse: lödkolv säljs som avhornare

    Tillverkaren har konstruerat produkten med avsikt att den ska användas som lödkolv. Distributören har emellertid sålt lödkolven som en avhornare….