• Försäljningsförbud: datornätdel

  Elsäkerhetsverket har fattat beslut om försäljningsförbud av en dator nätdel. Nätdelen har interna ledningar, nätledningar och skyddsjord, som är direkt…

 • Försäljningsförbud: induktiv kokplatta

  Elsäkerhetsverket har förbjudit försäljningen av en induktiv kokplatta som avger ledningsbunden och strålad störning.

 • Försäljningsförbud: lågenergilampa

  Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud avseende en lågenergilampa. Lampan avger störningar till elnätet och ligger 8,3 dB över gränsen.

 • Återkallelse: lampa för fotografering

  Elsäkerhetsverket har beslutat om återkallelse av en lampa för fotografering. Lampans nätanslutningens ledare är enbart grundisolerade och kan ligga mot…

 • Försäljningsförbud: lampa saknar rätt isolering

  Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud samt återtagande från återförsäljare avseende en lampa som saknar rätt isolering. Anslutningssladden är bara grundisolerad…

 • Marknadskontroll av tandkronor

  Läkemedelsverket har med stöd av Socialstyrelsen genomfört en undersökning av tandkronor som används på den svenska marknaden, både importerade och…

 • EP-resolution om marknadskontroll

  Med anledning av den kommande översynen av det allmänna produktsäkerhetsdirektivet har Europaparlamentets utskott för frågor rörande den inre marknaden och…

 • Avslutade tillsynsprojekt på Elsäkerhetsverket

  Under 2010 genomfördes en del projekt av avdelningen för elektrisk materiel på Elsäkerhetsverket. Många av dem rör marknadskontroll. Dessa finns…

 • Försäljningsförbud – vägglampan blir för varm

  Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud för en vägglampa. Det går att vända lampas skärm mot väggen, vilket man inte ska…

 • Informationsfolder om ansvar för CE-märkning

  Elsäkerhetsverket har under 2010 bedrivit ett informationsprojekt om CE-märkning av elektriska produkter som riktade sig till små och medelstora företag….