• Återkallelse: lödkolv säljs som avhornare

    Tillverkaren har konstruerat produkten med avsikt att den ska användas som lödkolv. Distributören har emellertid sålt lödkolven som en avhornare….