• EP-resolution om marknadskontroll

  Med anledning av den kommande översynen av det allmänna produktsäkerhetsdirektivet har Europaparlamentets utskott för frågor rörande den inre marknaden och…

 • Avslutade tillsynsprojekt på Elsäkerhetsverket

  Under 2010 genomfördes en del projekt av avdelningen för elektrisk materiel på Elsäkerhetsverket. Många av dem rör marknadskontroll. Dessa finns…

 • Försäljningsförbud – vägglampan blir för varm

  Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud för en vägglampa. Det går att vända lampas skärm mot väggen, vilket man inte ska…

 • Informationsfolder om ansvar för CE-märkning

  Elsäkerhetsverket har under 2010 bedrivit ett informationsprojekt om CE-märkning av elektriska produkter som riktade sig till små och medelstora företag….

 • Återkallelse: lödkolv säljs som avhornare

  Tillverkaren har konstruerat produkten med avsikt att den ska användas som lödkolv. Distributören har emellertid sålt lödkolven som en avhornare….