Offentliga samråd om ömsesidigt erkännande och marknadskontroll

Hur kan kunskapen om, och genomförandet av, EU:s lagstiftning om produkter förbättras? EU-kommissionen lanserar två offentliga samråd för att inhämta myndigheters, företags och konsumenters synpunkter inför kommande lagstiftningsinitiativ.

Sista svarsdatum är 30 september för ömsesidigt erkännande respektive 31 oktober för marknadskontroll.

Mer information och svarsformulär avseende ömsesidigt erkännande respektive marknadskontroll finns på Europeiska kommissionens webbsida.