Försäljningsförbud: Radiostyrda bilen Vortex

Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud för den radiostyrda bilen Vortex, modell A979, Monster RTR, som har allvarliga brister med risk för elchock och brand. Teknikmagasinet Sweden AB, som salufört produkten, är också betalningsskyldigt för Elsäkerhetsverkets kostnader för inköp och provning.

Läs mer på Elsäkerhetsverkets webbplats