Svensk marknadskontroll på agendan under en konferens inom ramen för Östra Partnerskapet

Europeiska kommissionen arrangerar varje år en konferens med fokus på kvalitetsinfrastrukturen i det Östra Partnerskapet. I år deltog Amina Makboul, Swedac och presenterade den svenska marknadskontrollen.

Svensk marknadskontroll på agendan under en konferens inom ramen för Östra Partnerskapet

Den 16 -17 november arrangerade Europeiska Kommissionen inom ramen för Östra Partnerskapet en konferens om tekniska och regulativa system i kvalitetsinfrastrukturen.

Konferensen ägde rum i Minsk, Vitryssland. Årets fokus var marknadskontroll och där Swedac inbjudits för att presentera hur marknadskontrollen är organiserad i Sverige och mer specifikt hur samarbete sker mellan marknadskontrollmyndigheterna och Tullverket.

Andra punkter på agendan var utvecklingen av marknadskontroll inom EU såsom nya riktlinjer för e-handel samt marknadskontroll av produkter inom elektromagnetisk kompabilitet och radioutrustning men också reformarbetet i partnerländerna i syfte att bygga upp en välfungerande och effektiv marknadskontroll.

Det östra partnerskapet har som syfte att hjälpa partnerländerna – Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Georgien, Moldavien och Ukraina – att bygga upp en fungerande kvalitetsinfrastruktur. Programmet är också en del i att fördjupa ekonomisk integration mellan partnerländerna och EU. Programmets aktiviteter innefattar bland annat harmonisering av digitala marknader, handelsrelaterade regelverk i samband med frihandelsavtal samt miljö och klimatförändringar.