Försäljningsförbud: USB-laddaren Trendy

Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud för USB-laddaren Trendy, typ T8AC105VW, j96-049508, då det finns risk för spänningsöverslag med elchock och brand som följd. Telefonshoppen AB, som salufört produkten, är också betalningsskyldigt för de kostnader som Elsäkerhetsverket haft för inköp och provning.

Läs mer på Elsäkerhetsverkets webbplats