Utredare föreslår ny lag för marknadskontroll

Regeringens utredare Annika Brickman överlämnade idag betänkandet Marknadskontrollmyndigheter - befogenheter och sanktionsmöjligheter till regeringen. Utredningen föreslår att det införs en ny horisontell lag om marknadskontroll. Lagen ska tydliggöra marknadskontrollmyndigheternas uppdrag genom att ge dem samma befogenheter och sanktionsmöjligheter. I flera fall innebär detta utökade befogenheter än vad som är fallet idag, såsom möjlighet till anonyma inköp och ersättning för provningskostnader. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019 och ska tillämpas på kontroll av såväl nya som begagnade produkter.

Utredare föreslår ny lag för marknadskontroll

Utredningen föreslår att det införs en ny horisontell lag om marknadskontroll. Lagen ska tydliggöra marknadskontrollmyndigheternas uppdrag genom att ge dem samma befogenheter och sanktionsmöjligheter. I flera fall innebär detta utökade befogenheter än vad som är fallet idag, såsom möjlighet till anonyma inköp och ersättning för provningskostnader. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019 och ska tillämpas på kontroll av såväl nya som begagnade produkter. Utredningen har också gjort en kartläggning av de myndigheter som bedöms bedriva marknadskontroll och föreslår en översyn i syfte att koncentrera ansvaret till färre myndigheter. Brickman pekar också på behov av att tydliggöra marknadskontrollansvaret på ett antal områden där det idag är otydligt, en översyn av reglerna för CE-märkning, ökat samarbete mellan myndigheterna samt förbättrad information till företag om produktlagstiftningen.

– Vi välkomnar utredningens förslag. De innebär tydliga steg i rätt riktning och kan bidra till en mer effektiv marknadskontroll och en bättre fungerande inre marknad, säger Peter Strömbäck, generaldirektör på Swedac och ordförande i Marknadskontrollsrådet.

Utredningen finns att läsa här

Utrikesdepartementets pressmeddelande

På bild: EU- och handelsminister Ann Linde tar emot slutbetänkandet från 2016 års marknadskontrollutredning från särskilda utredaren Annika Brickman.
Foto: Catarina Axelsson/Regeringskansliet